Folia wytłaczana Drenfol Plus

Start / Produkty / Drenfol Plus

Prezentowana rodzina geokompozytów trójwarstwowych DRENFOL PLUS jest rezultatem ścisłej współpracy naszej firmy z producentami i użytkownikami hydroizolacji bitumicznych grubowarstwowych oraz producentami pap dachowych.

Konstrukcja tego specyficznego kompozytu oparta jest na sprawdzanym i używanym od wielu lat rozwiązaniu geokompozycie Drenfol.
Dotychczas produkowany geokompozyt został wzbogacony o tzw. warstwę poślizgową wykonaną z folii LDPE. Folia ta jest “delikatnie” zespolona z rdzeniem wykonanym z HDPE po stronie niezawierającej kubełków, zapewnia to możliwość ruchu samego rdzenia względem hydroizolacji grubowarstwowej lub papy, w celu dodatkowej ochrony hydroizolacji. Po przeciwnej stronie, od strony kubełków rdzeń zespolony jest z geowłókniną filtracyjną, która wraz z przestrzenną konstrukcją zapewnia własności drenażowe całemu geokompozytowi.

Geokompozyty z serii DRENFOL PLUS są odporne na działanie większości cieczy agresywnych, kwasów humusowych, grzybów i bakterii, nie ulegają gniciu, sprawdzona wcześniej budowa zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną. Zadaniem tak zbudowanego geokompozytu trójwarstwowego jest jeszcze lepsza ochrona hydroizolacji przed uszkodzeniami.

Zastosowanie geokompozytu DRENFOL PLUS

Geokompozyty serii DRENFOL PLUS certyfikowane są wg normy PN EN 13252 z funkcją filtracji, separacji i drenażu (F+S+D). Znajdują zastosowanie przede wszystkim w zabezpieczeniu konstrukcji podziemnych, takich jak fundamenty, mury oporowe i inne tego typu budowle, przed szkodliwym działaniem wody i innych cieczy nawet agresywnych, stanowiących pierwszą linię ochrony przed wilgocią i uszkodzeniami gruntu.
W poziomych układach pracy geokompozyty DRENFOL PLUS znajdują zastosowanie jako elementy drenażu, separacji i filtracji w konstrukcjach dachów np. płaskich dachów balastowych. Wysoka wytrzymałość na ściskanie sprawia, że mogą być użyte do konstrukcji ciągów komunikacyjnych i parkingów, w obrębie dachów zielonych i stopów w zabudowie typu patio.

Sposób montażu

Geokompozyty DRENFOL PLUS należy układać geowłókniną w stronę gruntu. Mocować do elementów chronionej powierzchni gwoździami stalowymi poprzez listwy wykończeniowe (elementy systemu) lub kołkami w rozstawie ok. 60 cm. Podczas łączenia poszczególnych pasm należy wykonać zakładkę sąsiadujących krawędzi ok. 20 cm. szerokości, odklejając z jednej strony geowłókninę z drugiej zaś folię, po wykonaniu połączenia należy ponownie zespolić z rdzeniem geowłókninę i folię poprzez i przyłożenie i dociśnięcie. Klej, którym są zespolone elementy geokompozytu zapewnia takie możliwości. W przypadku, gdy połączenie ma być szczelne w obrębie zakładki należy aplikować jedno pasmo lub dwa pasma taśmy butylowej. Powstałe w montażu przebicia również powinny być zabezpieczone taśmą butylową.

Akcesoria systemu związane ze standardowym montażem geokompozytów serii
DRENFOL PLUS

  • Listwa wykończeniowa
  • Gwoździe stalowe z podkładkami
  • Taśma butylowa uszczelniająca

Informacje o akcesoriach systemu montażowego dostępne są na naszej stronie internetowej:
www.plastmaster.pl/produkty/akcesoria/

Wszystkie podane informacje, są zgodne z najlepszą wiedzą, wynikami badań, doświadczeniem i podane są w dobrej wierze, jednakże ze względu na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, sposób użycia, umiejscowienie wbudowania wyrobu, będące poza naszą kontrolą mogą wpłynąć na konieczność ich weryfikacji. Właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zleceniach i innych udzielanych wskazówkach nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności przez PLAST MASTER. Nie jest naszą intencją naruszanie jakichkolwiek patentów lub licencjatów.

Transport i przechowywanie

Geokompozyt serii DRENFOL PLUS dostarczane są w rolkach zabezpieczonych na paletach transportowych. Podczas transportu i przechowywania geokompozyt powinien być chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wysokiej temperatury.

Dokumenty do pobrania

DWU ARCHIWALNE:
W celu uzyskania dokumentu o wcześniejszej wersji prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@plastmaster.pl