Folia wytłaczana Drentextile

Start / Produkty / Drentextile

To grupa produktów zaprojektowana dla budownictwa infrastrukturalnego  z myślą o hydroizolacji  i drenażu przyczółków mostowych, ścian oporowych  itp. obiektów budowlanych. Podobnie jak produkty serii Drenfol, funkcja którą realizują geokompozyty serii Drentextile to F+S+D. Zintegrowana z rdzeniem kubełkowym HDPE geotkanina PP  zapewnia zwiększoną wytrzymałość mechaniczną geokompozytu przy optymalnych własnościach hydraulicznych.

Zapewnia to ochronę połączenia przed przenikaniem drobin gruntu do kanałów przepływowych, chroniąc geokompozyt przed kolmatacją (zamulaniem). Technologia ta jest szczególnie istotna podczas łączenia wielu arkuszy folii ze sobą, zapewniając szczelność geomembrany HDPE zwłaszcza przy zastosowaniu w montażu taśmy butylowej.

Geokompozyty serii DRENTEXTILE są nowoczesnymi elementami współczesnego systemu ochrony przeciwwilgociowej
i przeciwwodnej poprzez jednoczesną realizację funkcji separacji, filtracji i drenażu.

Zastosowanie geokompozytu DRENTEXTILE

Geokompozyty serii DRENTEXTILE ze względu na swe właściwości mechaniczne, separacyjne, drenażowe oraz filtracyjne są docenionym rozwiązaniem systemu ochrony przed wilgocią oraz jako  element ochronny w instalacjach dachów odwróconych tzw. zielonych dachów, tak w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Równocześnie poprzez wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie geokompozyty serii DRENTEXTILE sprawdzają się w konstrukcjach inżynierii lądowej, zwłaszcza w drogownictwie i kolejnictwie przy budowie systemów odwodnienia jezdni, tuneli, nasypów, przyczółków mostowych, przepustów oraz w systemach odprowadzania wód opadowych do  przydrożnych zbiorników retencyjnych. Geokompozyty serii DRENTEXTILE są również szeroko stosowane jako produkty drenażowe w budowie wałów przeciwpowodziowych i infrastruktury hydrogeodezyjnej.

Sposób montażu

Geokompozyt DRENTEXTILE należy układać geotkaniną w stronę gruntu, w przypadku mocowania do wszelkiego rodzaju przegród pionowych (ścian), mocować za pomocą gwoździ stalowych lub kołków w rozstawie ok. 60 cm. Łączenie pasm odbywa się poprzez tzw. zamek modułowy w tym celu należy wykonać zakładkę szerokości ok. 20 cm, odklejając od jednego z arkuszy geotkaninę, dokonać połączenia i ponownie przyłożyć odklejony fragment geotkaniny. Połączenia folii i ewentualne jej przebicia należy uszczelnić taśmą butylową. Przy zastosowaniu poziomym, geokompozyt należy układać geotkaniną w kierunku planowanego napływu wody (na zewnątrz chronionej powierzchni). Układając geokompozyt w pozycji poziomej zawsze należy pamiętać
o zachowaniu minimalnego 2% spadku przygotowanego podłoża, w kierunku układu odbierającego przejętą wodę (dokładną wielkość pochylenia określa projekt techniczny). Powstałe podczas montażu przebicia lub uszkodzenia foli HDPE powinny być uszczelnione taśmą butylową. Aby zapewnić szczelność połączeń pasm geokompozytu, należy wykonać zamek modułowy szczelny, który polega na ułożeniu w trakcie montażu minimum jednej ścieżki z taśmy butylowej w obrębie zakładki. Stosując nasze folie zawsze należy kierować się szczegółowymi wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym obiektu. Folia może być układana w każdych warunkach atmosferycznych.

Transport i przechowywanie

Folia jest dostarczana w rolkach zabezpieczonych na paletach transportowych. Podczas procesu transportu i przechowywania folia powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wysokiej temperatury.

Powyższe informacje opracowano zgodnie z najlepszą wiedzą, aktualnymi wynikami badań i doświadczeniem oraz podano w dobrej wierze. Ze względu na występujące w praktyce duże zróżnicowanie zastosowań, producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego doboru i/lub zastosowania materiału, przygotowania wstępnego lub wad projektu budowlanego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w karcie technicznej.