Folia wytłaczana z geowłókniną Techfol Dren

Start / Produkty / Techfol Dren

To również grupa wyrobów, która największe uznanie zdobyła w budownictwie infrastrukturalnym. Techfol Dren to seria geokompozytów z wszystkimi własnościami membran  Techfol wzbogacona o własności filtracyjne zespolonej z rdzeniem geowłókniny filtracyjnej, przez co w aplikacjach realizuje funkcję filtracji +drenażu+ separacji. Wyroby te podobnie jak dobrze znane już na rynku geokompozyty drenażowe naszej produkcji – Drenfol lub Drentextile- przeznaczone są do ochrony i odprowadzania do dalszych układów odwodnienia wód gruntowych lub opadowych, chroniąc w ten sposób konstrukcje inżynieryjne, przyczółki mostowe i tunele przed zawilgoceniem. Budowa geokompozytu oparta jest na geomembranie kubełkowej stanowiącej barierę syntetyczną oraz warstwie zespolonej z nią geowłókniny separacyjnej.

Przewidywana masa powierzchniowa geokompozytu powstaje z kompilacji geomembrany o gramaturze w zakresie 600-1000 g/m2 oraz geowłókniny w zakresie gramatury 90 do 1000 g/m2. Sztywna wzmocniona „żebrowaniami” konstrukcja kubełków zapewnia bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie w stosunku do ich wysokości.

Montaż i Zastosowanie

Geokompozyt TECHFOL DREN dostarczany jest w rolkach, jego montaż odbywa się poprzez rozścielenie na chronionej powierzchni. Geokompozyt należy układać na zakładkę, aby wykonać zakładkę należy od jednego z arkuszy odwieść geowłókninę, a po wykonaniu zakładki przyłożyć ponownie. Zakładkę należy wykonać w ten sposób aby minimum trzy rzędy kubełków z każdego z łączonych arkuszy się zazębiały. Aby uzyskać szczelne połączenie arkuszy można zaaplikować minimum jeden pas taśmy z kauczuku butylowego w obrębie powstałego zakładu.

Geokompozyt należy układać w ten sposób aby geowłóknina znajdowała się od strony napływającej wody (na zewnątrz konstrukcji). Proces montażu należy rozplanować w ten sposób aby ograniczyć ilość przebić geowłókniny i geomembrany. Miejsca przebicia geomembrany należy zabezpieczyć np. kauczukiem butylowym, przebicia geowłókniny zabezpieczyć poprzez naklejenie odpowiedniej „łaty” z fragmentu geowłókniny. Geokompozyt może być układany wzdłuż jak i w poprzek chronionej powierzchni, bez utraty jego własności hydraulicznych i wytrzymałościowych. Przed rozścieleniem geokompozytu, należy odebrać wcześniej wykonane roboty budowlane np. izolację przeciwwilgociową, instalację odbioru wody opadowej itp. Stosując nasze geokompozyty zawsze należy kierować się wytycznymi dotyczącymi montażu zawartymi w projekcie technicznym obiektu.

Transport i Przechowywanie

Geokompozyty TECHFOL DREN są dostarczane w rolkach, rolki są zabezpieczone i etykietowane, posiadają oznaczenie CE. Podczas transportu i przechowywania produkt powinien być chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wysokiej temperatury. W przypadku dłuższego przechowywania geokompozyt powinien być przechowywany w pozycji pionowej i ochroniony przed działaniem światła słonecznego