Greenfol Dren

Start / Produkty / Greenfol Dren

Podobnie jak seria produktów  Greenfol na „zielone dachy”   geokompozyty  serii Greenfol Dren zapewniają wysoką odporność na naciski oraz zapewniają magazynowanie optymalnej ilości wody, sprawny i szybki drenaż. Ponadto zespolona z rdzeniem kubełkowym geowłóknina filtrująca zapewnia szybki i łatwy montaż dając wymierne korzyści finansowe. Przewidywana masa powierzchniowa geokompozytu powstaje z kompilacji membrany o gramaturze w zakresie 600-1000 g/m2 oraz geowłókniny w zakresie gramatury 90-1000 g/m2. Około 400 otworów na m2 wykonanych w górnej warstwie kompozytu zapewnia odpływ nadmiaru wody do części dolnej, pełniącej funkcję drenażową.

Wykonane otwory nie osłabiają wytrzymałości na ściskanie geokompozytu, która w zależności od gramatury wynosi od 150 do ponad 300 kN/m2, a także nie zmniejszają objętości gromadzonej wody zapewniając pojemność konstrukcji nawet do 1l wody na 1m2 powierzchni. Zespolona maszynowo przez naszą firmę konstrukcja geokompozytu ułatwia i przyspiesza proces montażu,
a zastosowany system klejenia daje możliwość odwiedzenia geowłókniny podczas łączenia arkuszy i jej ponownego przyklejenia po wykonaniu zakładki. Specjalnie dobrany kształt i podział kubełków daje możliwość łączenia arkuszy wzdłuż jak i w poprzek krytej powierzchni.

Montaż i Zastosowanie

Geokompozyt GREENFOL DREN dostarczany jest w rolkach, jego montaż odbywa się poprzez rozścielenie na chronionej powierzchni. Geokompozyt należy układać na zakładkę, aby wykonać zakładkę należy od jednego z arkuszy odwieść geowłókninę,
a po wykonaniu zakładki przyłożyć ponownie. Zakładkę należy wykonać w ten sposób aby minimum jeden rząd kubełków z każdego
z łączonych arkuszy się zazębiał. Proces montażu należy rozplanować w ten sposób aby ograniczyć ryzyko przebicia lub uszkodzenia kubełków.

Geokompozyt może być układany wzdłuż jak i w poprzek krytej powierzchni, bez utraty jego własności hydraulicznych
i wytrzymałościowych. Podczas montażu geokompozytu należy balastować wodą, w celu ochrony przed unoszeniem w trakcie podmuchów wiatru i nadmiernym nagrzaniem przy intensywnym nasłonecznieniu. Przed rozścieleniem geokompozytu, należy odebrać wcześniej wykonane roboty budowlane np. izolację termiczną, izolację przeciwwilgociową, instalację odbioru wody opadowej itp. Stosując nasze geokompozyty zawsze należy kierować się wytycznymi dotyczącymi montażu zawartymi w projekcie technicznym obiektu.

Transport i Przechowywanie

Geokompozyty GREENFOL DREN są dostarczane w rolkach, rolki są zabezpieczone i etykietowane, posiadają oznaczenie CE. Podczas transportu i przechowywania produkt powinien być chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wysokiej temperatury. W przypadku dłuższego przechowywania geokompozyt powinien być przechowywany w pozycji pionowej
i ochroniony przed działaniem światła słonecznego.