Folia wytłaczana z perforacją Greenfol

Start / Produkty / Greenfol

Produkty  serii Greenfol zostały opracowane i zaprojektowane przez naszą firmę aby spełnić oczekiwania rynku na polski produkt związany z drenażem i akumulacją wody w obrębie  „zielonych dachów”. Specjalnie zaprojektowany kształt kubełków w formie karbowanej powierzchni znakomicie zwiększa ich  wytrzymałość na naciski zapewniając maksymalną pojemność dla wody zasilającej systemy korzeniowe roślin porastających „dach zielony”. Jednocześnie  nadmiar wody poprzez specjalny system otworów jest odprowadzany do systemu drenażowego.
Produkowana z masą powierzchniową 600-1000 g/m2.

 Geomembrana rozścielona na powierzchni dachu tworzy od góry rezerwuary wody o pojemności nominalnej do 7 l/m2. Spodnia strona poprzez wysokie 20 mm kubełki tworzy szczelinę powietrzną zapewniającą przepływ powietrza oraz odprowadzenie nadmiaru wody do systemów rynnowych zielonego dachu. Specjalnie opracowana gęsta perforacja około 400 otworów/m2
w górnej części membrany, zapewnia przepływ nadmiaru wody do części spodniej (drenażowej) instalacji zielonego dachu, uniemożliwiając zaleganie wody w formie rozlewisk w okresie intensywnych opadów lub w porze jesień-wiosna. Budowa pozwala również na wypełnienie kubełków np. żwirem lub innym kruszywem zwiększając w ten sposób parokrotnie wytrzymałość na naciski. Gdy w projekcie przewidziano użycie integralnej warstwy separacyjno-filtracyjnej w postaci wszelkiego rodzaju geowłóknin wyjątkowa „żebrowana” konstrukcja kubełków zapewnia doskonałą wytrzymałość przekraczającą 250 kN/m2, to zaś pozwala na stosowanie membrany GREENFOL w konstrukcjach zielonego dachu przeznaczonych dla ruchu pieszego i lekkiego ruchu kołowego.

Montaż i Zastosowanie

Membrana Greenfol dostarczana jest w rolkach. Jej montaż odbywa się poprzez zwykłe rozścielenie na chronionej powierzchni. Membranę należy układać na zakładkę. Minimum jeden rząd kubełków z każdego z łączonych arkuszy powinien się zazębiać. Proces montażu należy rozplanować w ten sposób, aby ograniczyć jej przycinanie, należy unikać uszkodzeń kubełków. Membrana może być układana wzdłuż jak i w poprzek krytej powierzchni, bez utraty jej własności hydraulicznych i wytrzymałościowych. Podczas montażu membranę należy balastować wodą, w celu ochrony przed unoszeniem w trakcie podmuchów wiatru i nadmiernym nagrzaniem przy intensywnym nasłonecznieniu.

Przed rozścieleniem membrany należy odebrać wcześniej wykonane roboty budowlane np. izolację termiczną, izolację przeciwwilgociową, instalację odbioru wody opadowej itp. Kubełki gromadzące wodę mogą być wypełnione odpowiednim kruszywem np. żwirem. Wierzch powierzchni może być odseparowany od warstw substratów odpowiednią geowłókniną. Stosując nasze geomembrany zawsze należy kierować się wytycznymi dotyczącymi montażu zawartymi w projekcie technicznym obiektu.

Transport i Przechowywanie

Membrany GREENFOL są dostarczane w rolkach o szerokości do 3 m, rolki są zabezpieczone i etykietowane, posiadają oznaczenie CE. Podczas transportu i przechowywania produkt powinien być chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wysokiej temperatury. W przypadku dłuższego przechowywania membrana powinna być przechowywana w pozycji pionowej.