Duofol

Start / Produkty / Duofol

To unikalna konstrukcja z wytłoczeniami symetrycznie rozmieszczonymi po obu stronach geomembrany. W technologii budowlanej taka struktura przestrzenna nazywana też jest membraną symetryczną lub dwustronnie wytłaczaną.

Konstrukcja folii jest nieprzepuszczalna dla wody, wytwarzana z HDPE. Dwustronne wytłoczenia tworzą dwie przestrzenie, które mogą odprowadzać wodę lub jedną stroną wodę, a drugą stroną powietrze i pary, co stanowi “wyższą formę drenażu i ewentualnie wentylacji”. Unikalna konstrukcja umożliwia prace geomembrany i ewentualnie zbudowanego na niej geokompozytu drenażowego w dwóch pozycjach – poziomej lub pionowej.

Zastosowanie  DUOFOL

Rozpatrując zakres wykorzystania struktury dwustronnie wytłaczanej należy wprowadzić dwie funkcjonalności: – jako geomembrana – Duofol wykonana jest wg założeń PN EN 13967 z funkcją wentylacja i drenaż w gramaturze 500 do 1500 g/m2 – jako geokompozyt drenażowy Duofol Dren lub Duofol Double Dren wg założeń PN EN 13252 z funkcją filtracja+separacja+drenaż (F+S+D), przy czym zespolona z rdzeniem warstwa filtracyjna może być po jednej, jak i po obu stronach osi geokompozytu

Układ pracy pionowej to przede wszystkim wykorzystanie własności drenażowych nowego rodzaju geosyntetyków

Plast Master Duofol

Geomembrana serii Duofol

Plast Master Duofol

Geokompozyt jednostronnie zespolony z geowłókniną filtracyjną serii Duofol Dren

Plast Master Duofol

Geokompozyt dwustronnie zespolony z geowłókniną. Geokompozyty serii Duofol Double Dren “*(seria produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie)

Podstawowe kierunki zastosowania

Budownictwo kubaturowe

Struktury dwustronnie wytłaczane mają zastosowanie zwłaszcza w drenażu hydroizolacji fundamentów i innych konstrukcji podziemnych. Własności drenażowe stają się szczególnie efektywne, gdy jedna lub dwie powierzchnie zostaną zespolone z geowłókniną. Powstały w ten sposób geokompozyt zapewnia jednocześnie odprowadzenie wody i wentylację chronionej ściany likwidując zjawisko ciśnienia hydrostatycznego i napięcia powierzchniowego na styku hydroizolacja- geomembrana. Geomembrany i geokompozyty dwustronnie wytłaczane w układzie poziomym, oprócz typowych funkcji drenażowych, dzięki oryginalnej konstrukcji mogą pełnić rolę rezerwuarów wodnych (funkcja retencji). Własność ta w powiązaniu z bardzo dobrymi własnościami drenażowymi została wykorzystana w projektach i konstrukcji tzw. “dachów zielonych”, zwłaszcza typu ekstensywnego i mieszanego.

Budownictwo drogowe, kolejowe i infrastrukturalne

Geomembrany dwustronnie wytłaczane Duofol oraz geokompozyty drenażowe Duofol Dren i Duofol Double Dren zbudowane na tych geomembranach stają się coraz częściej alternatywą dla tradycyjnych struktur drenażowych, w tym także rozpowszechnionego drenażu francuskiego, który jest kosztowny w wykonaniu i wymagający zaangażowania technicznego oraz czasu, co jest powodowane gabarytami jego konstrukcji.

Konstrukcje oparte na rdzeniu z geomembrany symetrycznej (geokompozyty z rodziny Duofol Double Dren) często nazywane są w technologii drogowej sączkami podłużnymi bądź sączkami liniowymi. Symetryczna konstrukcja oraz grubość (wysokość obustronnych wytłoczeń) od 4+4 do 8+8mm. Instalacja tego typu nie wymaga nawet tradycyjnej rury drenażowej, zbierana z odwadnianej powierzchni woda w różnym stopniu wypełnia przekrój geokompozytu i grawitacyjnie spływa w kierunku odbiornika. W budownictwie infrastruktury drogowej i kolejowej związanym z budowlami mostowymi (przyczółki mostowe) oraz wszelkiego rodzaju murami oporowymi geokompozyty serii Duofol Dren znajdują zastosowanie jako warstwa drenażowa i chroniąca nałożoną hydroizolację.

Systemy melioracyjne i odwodnienia terenów inwestycyjnych

Geokompozyty serii Duofol Double Dren stają się również alternatywą dla tradycyjnych systemów melioracyjnych, takich jak rowy melioracyjne, drenaż rurowy. Główna zaleta systemów opartych na pasmach drenażowych serii Duofol Double Dren polega na ich łatwości zabudowy, niskich kosztach wykonania, dyskrecji zabudowy, dużej wydajności hydraulicznej oraz dużej powierzchni odbierającej wodę w stosunku do tradycyjnych drenów rurowych co znacznie wydłuża żywotność instalacji. Geokompozyty te tworzą jednocześnie nieprzepuszczalną barierę dla wód napływających.

Zarówno w systemach melioracyjnych, jak i systemach odwodnień przygotowujących teren pod przyszłe inwestycje geokompozyty te, dzięki swym własnościom hydraulicznym, znajdują coraz szersze zastosowanie szczególnie w przypadku odprowadzenia powierzchniowych wód opadowych oraz w tzw. odwodnieniu balastowym.

Obiekty sportowe

Rozwój terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych, takich jak boiska piłkarskie i korty tenisowe zwłaszcza na terenach, które wykazują zawilgocenie, wymaga stałego drenażu terenu. Drenaż powierzchni boisk jest wymagany w warunkach standardowej ich eksploatacji, w których świetnie sprawdzają się geokompozyty drenażowe typu Duofol Dren i Duofol Double Dren.

Zabudowane w pozycji poziomej pasma geokompozytu, stanowią dwustronny drenaż dla nadmiaru wody opadowej płyty boiska oraz gruntu rodzimego, a jednocześnie stanowią jej rezerwuar. Zastosowane geokompozyty wzmacniają powierzchnię układu płyta boiska – grunt rodzimy, co wydatnie zmniejsza grubość warstw wyrównawczych i pospółki.