Folia wytłaczana Techfol

Start / Produkty / Techfol

To  grupa wyrobów zaprojektowana i wdrożona w naszej firmie z myślą
o budownictwie infrastrukturalnym typu tunele oraz  dla  powierzchni  ścian głębokich wykopów narażonych na nagłe lub ciągłe duże napływy wód gruntowych.  Karbowana powierzchnia stożkowa kubełków  zapewnia maksymalną możliwą wytrzymałość. Zabezpieczenie polega na tym, że rozścielona geomembrana, a właściwie profile (kubełki), stają się „formą” wypełnianą betonem, tworząc w ten sposób (po związaniu) konstrukcję drenującą. Specjalna „żebrowana” konstrukcja kubełków zapewnia ich wytrzymałość na naciski w momencie wypełniania konstrukcji betonem.

Powstała 20 mm szczelina powietrzna jest jednocześnie drenażem zapewniającym przepływ wody w ilości nawet ponad 12l/m2. Tego typu wodochronne konstrukcje nie wymagają nawet geowłóknin separacyjnych, ponieważ funkcję tą pełni np. ściana szczelinowa. Geomembrany kubełkowe TECHFOL były opracowane również z myślą ich zastosowania jako elementu konstrukcji wodochronnych w procesie renowacji uszkodzonych ścian i sklepień wybudowanych wcześniej tuneli.

Montaż i Zastosowanie

Geomembrana TECHFOL dostarczana jest w rolkach, jej montaż odbywa się poprzez odpowiednie rozścielenie na chronionej powierzchni. Geomembranę należy układać na zakładkę, minimum jeden rząd kubełków z każdego
z łączonych arkuszy powinien się zazębiać. Proces montażu należy rozplanować w ten sposób aby ograniczyć jej przycinanie, należy unikać uszkodzeń kubełków. Membrana może być układana wzdłuż jak i w poprzek krytej powierzchni, bez utraty jej własności hydraulicznych i wytrzymałościowych na ściskanie. Gdy projekt obiektu przewiduje uzyskanie szczelnego połączenia arkuszy, zakładkę należy wykonać w ten sposób aby minimum trzy rzędy kubełków z każdego
z łączonych arkuszy się zazębiały a w obrębie powstałego zakładu należy zaaplikować minimum jeden pas taśmy
z kauczuku butylowego. Przed rozścieleniem membrany należy odebrać wcześniej wykonane roboty budowlane. Stosując nasze geomembrany zawsze należy kierować się wytycznymi dotyczącymi montażu zawartymi w projekcie technicznym obiektu.

Sadownictwo

Folie Techfol znalazły również zastosowanie w sadownictwie między innymi jako warstwa separacyjna zapewniająca wentylację pomiędzy podłożem a matami kokosowymi lub pomiędzy podłożem a doniczkami. Umożliwia to utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia roślin. Folia Techfol może być stosowana zarówno w uprawach tunelowych, jak i otwartych.