Folia wytłaczana Drenfol

Start / Produkty / Drenfol

Seria nowoczesnych geokompozytów powstała z zespolenia przy pomocy kleju typu hot melt szczelnej geomembrany  kubełkowej HDPE z geowłókniną filtracyjną PP. Całość  tworzy geokompozyt  drenażowy opisany przez normę EN 13252 z funkcja F+S+D (filtaracja +separacja +drenaż).  Dobrane własności mechaniczne sprawiają,  że seria produktów Drenfol  znajduje zastosowanie
w każdych warunkach gruntowych, w budownictwie indywidualnym i infrastrukturalnym.

Połączenie składników geokompozytów odbywa się przy pomocy kleju hot-melt (ciągle żywego), który zapewnia trwałość  połączenia w warunkach eksploatacji, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozłączenia warstw na  etapie montażu i powtórnego sklejenia po zamontowaniu np. rury drenażowej. Zapewnia to ochronę w obrębie łączenia pasm przed przenikaniem drobin gruntu do kanałów przepływowych, chroniąc geokompozyt przed kolmatacją (zamulaniem). Technologia ta jest  szczególnie istotna podczas łączenia wielu  arkuszy folii ze sobą, dając możliwość wykonania szczelnego połączenia geomembrany HDPE zwłaszcza przy zastosowaniu w montażu taśmy butylowej (zamek modułowy szczelny). Opracowany ortogonalny układ wytłoczeń w folii, powoduje maksymalizację prędkości przepływu przejmowanej wody lub płynów.

Geokompozyty serii DRENFOL są nowoczesnymi elementami współczesnego systemu ochrony przed wilgocią poprzez jednoczesną realizację funkcji separacji, filtracji i drenażu (F+S+D).

Zastosowanie geokompozytu DRENFOL

Geokompozyty serii DRENFOL ze względu na swe właściwości mechaniczne, separacyjne, drenażowe oraz szeroki zakres możliwości filtracyjnych są docenionym rozwiazaniem systemu ochrony przed wilgocią oraz jako element ochronny
w instalacjach dachów odwróconych tzw. zielonych dachów, tak w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Równocześnie poprzez wysoką wytrzymałość na rozciąganie
i ściskanie geokompozyty serii DRENFOL sprawdzają się
w konstrukcjach inżynierii lądowej zwłaszcza w drogownictwie
i kolejnictwie przy budowie systemów odwodnienia jezdni, nasypów, przyczółków mostowych, przepustów
i tuneli oraz w systemach odprowadzania wód opadowych do przydrożnych zbiorników retencyjnych.

Sposób montażu

Geokompozyt DRENFOL należy układać włókniną w stronę gruntu. W przypadku mocowania do wszelkiego rodzaju przegród pionowych ścian, mocować za pomocą gwoździ stalowych lub kołków w rozstawie ok 60 cm. Łączenie pasm odbywa się poprzez tzw. zamek modułowy w tym celu należy wykonać zakładkę szerokości ok 20 cm, odklejając od jednego z arkuszy włókninę, dokonać połączenia i ponownie przyłożyć odklejony fragment włókniny. Połączenia folii i ewentualne jej przebicia należy uszczelnić taśmą butylową. Przy zastosowaniu poziomym, geokompozyt należy układać włókniną w kierunku planowanego napływu wody (na zewnątrz chronionej powierzchni). Układając geokompozyt w pozycji poziomej zawsze należy pamiętać o zachowaniu minimalnego 2% spadku przygotowanego podłoża. W kierunku układu przebicia lub uszkodzenia foliie HDPE powinny być  uszczelnione taśmą butylową. Aby zapewnić szczelność połączeń pasm geokompozytu, należy wykonać zamek modułowy szczelny, który polega na ułożeniu w trakcie montażu minimum jednej ścieżki z taśmy  butylowej w obrębie zakładki. Stosując nasze folie zawsze należy kierować się szczegółowymi wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym obiektu. Folia może być układana w każdych warunkach atmosferycznych.

Transport i przechowywanie

Folia jest dostarczana w rolkach zabezpieczonych na paletach transportowych. Podczas procesu transportu i przechowywania folia powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wysokiej temperatury.